Fysiotherapie

Steeds meer mensen hebben fysiotherapie nodig. Oorzaak hiervan is te vinden in de toenemende vergrijzing van de bevolking, de tendens om minder te bewegen, minder te sporten, veel gebruik te maken van de auto en het werk achter de computer. Bij Gitek sport werken verschillende fysiotherapeuten. Zij hebben een steeds grotere rol in het gezondheidscentrum. Niet alleen door de toenemende groep met klachten aan het bewegingsapparaat, maar ook in de zorg voor mensen met chronische ziekten. In de zorgprogramma’s voor diabetes mellitus, COPD en depressie is een belangrijke rol weggelegd voor de fysiotherapeuten. Specifieke trainingen op het gebied van ademhaling en conditie kunnen klachten van mensen met longziekten, depressie en suikerziekte sterk verminderen en beheersbaar maken.

U kunt op de afdeling fysiotherapie terecht met verschillende problemen zoals klachten gerelateerd aan houding en beweging. Hierbij kunt u denken aan rug- en nekklachten, overbelastingsklachten of revalidatie na een operatie. U kunt rechtstreeks of via een verwijzing van uw huisarts of specialist terecht bij een van onze fysiotherapeuten.

Binnen onze afdeling fysiotherapie zijn verschillende specialisaties aanwezig en kunt u terecht voor:  

  • Fysiotherapie
  • Bekkenproblematiek en urine-incontinentie
  • Neurologische aandoeningen (bijv. na een CVA)
  • Longproblematiek (COPD)
  • Sportfysiotherapie (bijvoorbeeld schouder- en knierevalidatie)
  • Perifeer vaatlijden;
  • Chronische pijnklachten
  • Runningtherapie
  • Spanningsklachten
  • Medical taping

Voor meer info klik op onze nieuwe fysio website: www.gitekfysio.nl