Orthopedagogiek

Orthopedagogiek

Zoek je als ouder hulp omdat een kind in de knel komt en niet lekker in zijn vel zit? Gaat het volgen van de lesstof niet vanzelf of verloopt de sociale interactie met klasgenootjes en vriendjes stroef? Kun je het kind opeens moeilijk bereiken? Zie je faalangst, pestgedrag of een achterblijvende ontwikkeling?

Wij bieden met ouder-kindcoaching gedegen ondersteuning om het kind in zijn compleetheid weer te laten groeien. Samen zetten we er onze schouders onder.

Take Your Time Out: Trudi America

Care4kidz: Jeroen